+31 (0) 344 643 771

Taxaties

Voor het vaststellen van de waarde van bijvoorbeeld uw kwekerij, van een individuele boom of van ander groen, is vakkennis en zorgvuldigheid vereist.
Het kennen van de rassen en soorten, het op waarde schatten van de bomen op basis van groei en kwaliteit, hiervoor is kennis en kunde vereist die alleen met de nodige ervaring opgedaan wordt.

Onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid zijn waarden die hoog in ons vaandel staan.

Schade aan gewassen door een hagelbui of wateroverlast, ieder jaar doen zich zulke gevallen voor. Voor de Hagelunie zijn wij een vaste schade-expert voor het taxeren van hagelschade in de boomkwekerijgewassen.

Ook bij aanrijschade aan een boom in het openbaar groen kan een gemeente een beroep op ons doen.